Sadba hub, lesní hřiby, lesní houby, směs hub, pýchavka obrovská, hlíva ústřičná, bedla vysoká, reishi, lesklokorka leslá, shii-také, sii take, žampion, trsnatec lupenitý, mai také, jidášovo ucho, korálovec ježatý, penízovka sametonohá, šupinovka nameko, výsadba hub, pěstování hub, výroba hub, prodej hub, prodej sadeb, přírodna, sadba-hub, spolupráce, akce, akční cena, 2+1

Informace o spolku

Odesláním přihlášky žádáte o přijetí do spolku Přírodna, z.s. Po přijetí přihlášky, jejím odsouhlasením předsedou a uhrazením členského poplatku se stanete registrovaným členem spolku.
Následně Vám bude doručen prostřednictvím české pošty balíček s Vámi vybranou sadbou hub.

Výhody registrovaného členství:
-Členství na jeden rok
-Bezplatná konzultace ohledně výsadby a pěstování hub, nadstandardní rady a tipy
-Bezplatná konzultace přírodního stavitelství
-Zvýhodněná cena za další balíčky sadby hub
-Účast na akcích spolku za zvýhodněnou cenu vstupného

Účel spolku je:
-Podpora, aplikace, výzkum a zvyšování povědomí o přírodním stavitelství a zdraví prospěšnému bydlení.
-Podpora a propagace způsobů pěstování léčivých hub v domácích podmínkách, poskytování informací a materiálů členům a zájemcům o vlastní pěstování hub.
-Společensky užitečnou činností přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života, k hlubšímu poznání vztahu s přírodou a podporou vzdělávání, a to zejména prostřednictvím kulturních, vzdělávacích a zábavných akcí, přednášek, seminářů, kurzů, konferencí, workshopů a pobytů

Zabýváme se:
-Organizací akcí, přednášek, seminářů, kurzů, konferencí, workshopů, pobytů za účelem vzdělávání, poznávání a předávání zkušeností.
-Budováním a podporou malých mobilních a dočasných, ekologicky a ekonomicky dosažitelných staveb z přírodních materiálů, s ohledem na zachování půdy.
-Pořádáním terapií a pobytů v přírodě (zahradních terapií).
-Podporou a propagací způsobů pěstování léčivých hub v domácích podmínkách, dodáváním, poskytováním informací a materiálu zájemcům o vlastní pěstování hub.

Peníze od vás:
Peníze od Vás (členský příspěvek, dobrovolný příspěvek, dar) použijeme na uhrazení nákladů doručení zásilky s balíčkem hub k Vám (poštovné, balné, dopravné), na výrobu sadby hub, a na další aktivity spolku a jeho rozšiřování tak, aby vytvářel hodnotu pro veřejnost.

Stanovy spolku (.pdf)
Zásady zpracování a ochrany osobních údajů (.pdf)

Základní informace o zpracování osobních údajů:
1) Zájemce o členství souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly správcem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.).
2) Poskytnuté osobní údaje slouží z právního titulu k plnění smlouvy (identifikace, odeslání poštovních zásilek, evidence členů).
3) Správce zpracovává a uchovává pouze Vaše jméno, příjmení, doručovací adresu, tedy ulici, číslo popisné, PSČ, město, zemi, název firmy a e-mailovou adresu.
4) K Vašim osobním údajům má přístup pouze správce a společnost Seonet Multimedia s.r.o., která provozuje webhosting a poskytuje zabezpečený server na němž jsou Vaše osobní údaje uloženy.
5) Správce se zavazuje osobní údaje zájmce o členství neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.
6) Zájemce o členství má právo být informován, jaké údaje o něm správce eviduje (právo na přístup), smí požadovat tyto údaje měnit (právo na opravu), smí požadovat tyto údaje smazat (právo na výmaz), a také má právo na přenositelnost a na stížnost.
7) Správce využije osobní údaje zájemce o členství výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.
8) Osobní údaje zájemce o členství uchovává správce po nezbytně dlouhou dobu k tomu, aby mohl řádně splnit smlouvu a dodržovat zákonnou povinnost při evidování a vystavování pokladních dokladů. Doba po kterou osobní údaje uchovává je dána zákonem a činí 3 roky.

Copyright © 2020 Sadba-hub.cz

Máte-li zájem o spolupráci, kontaktujte nás - zde

www.prirodna.cz | www.sadba-hub.cz | Mapa stránek | Stanovy | Zásady zpracování a ochrany osobních údajů